Corona richtlijnen thuiswedstrijden

Algemene uitgangspunten

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de sportactiviteit bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Schud geen handen;
 • De beheerder van het Koetshuis is aanspreekpersoon buiten de zaal voor de Corona maatregelen;
 • De coach van BAS is aanspreekpersoon in de zaal voor de Corona maatregelen

Aanvang wedstrijden

 • Kom niet te vroeg naar de sporthal, niet eerder dan 20 minuten voor aanvang wedstrijd;
 • Iedereen (spelers, coaches en ouders) komt binnen via de ingang aan de voorzijde. Spelers en coaches lopen door naar de zaal, ouders nemen plaats in de kantine;
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst en houdt je aan de aangegeven looproute;
 • Tijdens de wedstrijden is de deur bij de ingang gesloten om te voorkomen dat er te veel mensen in de sporthal zijn;
 • De kleedkamers zijn gesloten, kom zo veel mogelijk omgekleed naar de sporthal;
 • In verband met de beschikbare ruimte tussen tribune en het veld, zijn toeschouwers niet toegestaan bij de wedstrijden.
  Ouders/begeleiders kunnen wachten in de kantine waar registratie plaats vindt door de beheerder van de sportlocatie; 
 • De scheidsrechter maakt de wedstrijdbal voor aanvang van de wedstrijd schoon, de coaches van beide teams maken de inspeelballen na het inspelen weer schoon;
 • Het bezoekende team wordt verzocht zelf inspeelballen mee te nemen; 

Einde wedstrijden

 • Helaas is het niet mogelijk om na afloop te douchen;
 • De coach van BAS laat de begeleiders/ouders in de kantine weten dat de wedstrijd is afgelopen;
 • Sporters, coaches en begeleiders/ouders verlaten na de wedstrijd zo snel mogelijk de locatie via de deur aan de achterzijde van de sporthal;


Een ieder draagt verantwoordelijkheid voor het naleven van bovenstaande regels. 
Heb je vragen? Stel ze aan de beheerder van het Koetshuis of aan de coach van BAS.

Afstand

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen;
 • Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen;
 • Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat;

Informatie coaches en scheidsrechters:

 • Scheidsrechters maken de wedstrijdbal voor en na de wedstrijd schoon;
 • Coach van BAS is aanspreekpunt in de zaal tijdens de wedstrijd voor de Corona maatregelen;
 • Beheer van het Koetshuis is aanspreekpunt buiten de zaal voor de Corona maatregelen;
 • Coach van BAS draagt zorg dat de spelers de materialen zoals tafels, banken, stoelen, wedstrijdklok en deurklinken na afloop van de wedstrijd schoon maken met middelen die de beheerder ter beschikking stelt;
 • Coach van BAS geeft aan ouders in de kantine door dat de wedstrijd is afgelopen;
 • Coach van BAS geeft aan beheerder door dat de wedstrijd is afgelopen en dat het volgende team de zaal in kan.

Sponsoren