Bestuur

Het bestuur van B.A.S. Basketball is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging. De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het inplannen en organiseren van wedstrijden en toernooien.

De taken van het bestuur zijn onder meer:

  • Het opstellen en uitvoeren van het beleid van de vereniging
  • Het beheren van de financiën van de vereniging
  • Het organiseren van activiteiten en evenementen
  • Het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten toe
  • Het onderhouden van contacten met andere basketballverenigingen

Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers die zich inzetten om de vereniging te laten slagen en bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter - voorzitter@basbasketball.nl : Marloes Loots

Penningmeester - penningmeester@basbasketball.nl : Tina Goudzwaard

Wedstrijdsecretariaat - wedstrijd@basbasketball.nl : Annemarie Vlaanderen

SponsorenLid worden?