Algemene voorjaarsvergadering 2015

Geachte leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, ereleden, leden van verdienste, 

Hierbij nodigen wij alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, ereleden, leden van verdienste van B.A.S. Basketball uit voor de algemene najaarsvergadering van B.A.S.

Datum: 30 mei 2015
Plaats: Dorpshuis Het Koetshuis (Baan 33, Biddinghuizen)
Aanvang: na mixtoernooi ongeveer 16:30 uur 
 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering
 4. Jaarverslagen
  1. Voorzitter
  2. Secretariaat/ledenadministratie
  3. Wedstrijdsecretariaat
  4. Penningmeester
   1. Jaarverslag
   2. Kascontrole
 5. Verkiezing bestuur
  1. Vacant : wedstrijdsecretariaat
 6. Speciale aandacht
  1. Kampioensteams
  2. Bedankjes
  3. Uitslag Verkiezingen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
 
Aanmeldingen voor het bestuur zijn van harte welkom. Meldt u zich aan voor de vergadering door een e-mail te sturen naar info@basbasketball.nl

Tijdens de vergadering zal de agenda aanwezig zijn net als de notulen van de najaarsvergadering. Indien je deze eerder wil zien stuur dan een berichtje naar bovengenoemd adres. 

Wij wensen u een prettige vergadering toe en zien uit naar uw komst.

SponsorenLid worden?