Najaars-Ledenvergadering Dinsdag 22 november Koetshuis!

Hierbij nodigt het bestuur van BAS Basketball alle leden en ouders van jeugdleden uit om naar de najaarsvergadering 2016 te komen.

 

Datum: Dinsdag 22 november 2016

Aanvang: 19:30

Locatie: Het koetshuis, in de ruimte van de wijkpost.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

1.Opening

2.Mededelingen

3.Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering

4.Begroting 2016 door Aiko van Zadelhoff

5.Bestuurszaken

6.Rondvraag

7.Sluiting

 

Wij zien jullie graag verschijnen op 22 november. Mocht je voor die tijd vragen hebben, je beschikbaar willen stellen voor het bestuur neem dan contact met ons op.

info@basbasketball.nl

Namens het bestuur,

Hans Rijpert

Voorzitter

SponsorenLid worden?